стелажи за ядки

Стелажите от тел за ядки, снаксове, солети, чипсове и други са много приложими в директният маркетинг и продуктовото позициониране в определен магазин. Изключително удобни за изграждане на потребителско търсене.


«