хоризонтална или вертикална хладилна витрина

Витрините са предназначени да изложат възможно най-близо до клиента стоката, да я запазят свежа и охладена. Изборът на вертикална или хоризантална витрина зависи от естеството на стоката - месо, сирене, кашкавал, колбаси, кисело мляко, безалкохолни, сладкарски произведения и т.н. Също така зависи дали искате да има пряк достъп до стоката клиента или да се обслужва от продавач. Най-оборотни са затворените крайстенни витрини, защото клиента има пряк достъп.


«