Стелажи

  • Стелажи крайстенни

    Стелажите са неизменна част от търговското обзавеждане на магазини и обекти за хранителни или промишлени стоки.